JCR Collaborator Circles Hebrew

 

 

 

 

 

 

 

כנס האגודה הישראלית למשפט וחברה 

"נט פשרה" 

(ינואר 2018)

פרופ מיכל אלבשרטין, ERC-JCR Project
      כבוד השופט בני שגיא, ביה"מ המחוזי, תל-אביב 
       כבוד שופטת בית-המשפט העליון דפנה ברק-ארז 
פרופ' אלון קלמנט, הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב         
עו"ד גדעון פישר, משרד עורך דין גדעון פישר ושות'

 

 

 

 

טחנות הפשרה ותפקידם של עורכי דין ושופטים  ביחס לזירת הפשרה הנזיקית 11.12.17

 

 

  הרצאתה של ד"ר מיכל רום, עקרונות מרכזיים במחקר איכותני והדרכה ראשונית לביצוע תצפיות בבית המשפט, שהתקיימה במרס